top of page

Privātuma politika un lietošanas noteikumi

​​​Šo tīmekļa vietni uztur SIA ICETEC. Šajā lapā ir norādīta informācija par SIA ICETEC tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem, kā arī to, kā grupa apstrādā personas datus. Personas dati nozīmē jebkuru informāciju, ko pašu par sevi vai kopā ar citu informāciju var izmantot, lai identificētu konkrētu personu, ar šo personu sazinātos vai atklātu tās atrašanās vietu, vai arī identificētu indivīdu. Lūdzam izlasīt šo privātuma politiku un šos lietošanas noteikumus, lai gūtu skaidru izpratni par to, kā vācam, izmantojam un jebkādā citā veidā apstrādājam jūsu personas datus.

1. Personas datu glabāšana un apstrāde

SIA ICETEC grupa personas datus var uzglabāt savā CRM (klientu attiecību pārvaldība) sistēmā, ERP (uzņēmuma resursu plānošana) sistēmā un mārketinga sistēmās (kopā turpmāk tekstā – Sistēmas). Dati var ietvert vārdu, uzvārdu; amata nosaukumu, e-pasta adresi, telefona numuru, kā arī informāciju par uzņēmumu. Turklāt datus, kas klasificēti kā personas dati, var ievākt arī Google Analytics rīks.

2. Personas datu izmantošana

SIA ICETEC grupa izmanto saziņas, mārketinga un pārdošanas nolūkiem vāktos personas datus, piemēram, e-pasta adresi un vārdu, uzvārdu.

3. Piekrišana saziņai un personas datu glabāšanai

Vācot personas datus ar mūsu tīmekļa vietnēs atrodamo veidņu starpniecību, jums var tikt lūgts norādīt jūsu vārdu,uzvārdu; jūsu e-pasta adresi, telefona numuru, tīmekļa vietnes adresi, kā arī citu informāciju.  SIA ICETEC grupa arī vāc ekvivalentus personas datus, izmantojot rokasgrāmatas un kalkulācijas programmas, kuras var lejupielādēt tīmekļa vietnē. Vācot personas datus ar veidņu vai lejupielādētu rokasgrāmatu/programmu starpniecību, personai būtu jāatzīmē attiecīgā sadaļa, ja šī persona vēlas no mums saņemt mārketinga materiālus vai lai ar viņu sazināmies (opt-in). Attiecīgās personas piekrišana, kā arī piekrišanas datums tiek automātiski saglabāts Sistēmās.

Lai ievadītu attiecīgās personas datus Sistēmās, vispirms jāsaņem attiecīgās personas rakstiska piekrišana (pa e-pastu), ja vien attiecīgā persona pati jau nav pierakstījusies vai paziņojusi par piekrišanu, piemēram, izmantojot veidnes tīmekļa vietnē.

Personas datus var ievadīt Sistēmās, arī pamatojoties uz attiecīgās personas profesionālo nodarbošanos un/vai pārstāvēto darba devēju. Šo personas datu apstrādi var veikt tikai, ja apstrāde atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi (Vispārīgā datu aizsardzības regula jeb VDAR) 6. pantam, ir nepieciešama SIA ICETEC grupas vai trešo personu leģitīmo interešu nolūkiem un vienlaikus tiek nodrošināta attiecīgo datu subjektu interešu vai fundamentālo tiesību ievērošana un attiecīgajiem personas datiem noteiktā aizsardzība. Pamatojoties uz šo interešu līdzsvaru, jūsu personas datus var iegūt tiešā saziņā ar kādu no SIA ICETEC grupas, no publiski pieejamiem avotiem (piemēram, jūsu uzņēmuma tīmekļa vietnes) vai no citiem sarakstiem.

 

Jūsu SIA ICETEC grupai sniegtie personas dati mums palīdz divos veidos:

 1. mēs varam personalizēt jūsu pieredzi un sniegt jums tādu saturu un tādus produktu piedāvājumus, kas jūs visvairāk interesē;

 2. mēs varam uzlabot savu tīmekļa vietni, lai tā kļūtu jums noderīgāka.

 

Mums ir nepieciešama jūsu e-pasta adrese, lai:

 • nosūtītu informāciju, kas jūs varētu interesēt, atbildētu uz pieprasījumiem un/vai citiem jautājumiem;

 • varētu ar jums sazināties, ja mūsu sortimentā vai piedāvājumā ir veiktas izmaiņas, par kurām, mūsuprāt, jums būtu derīgi zināt.

 

4. Cik ilgi tiek glabāti personas dati?

SIA ICETEC grupa regulāri pārskata tās Sistēmās atrodamos personas datus. Mēs paši atjauninām un labojam datus un dzēšam to personu datus, kuras mums ir norādījušas, ka vairs nevēlas saņemt mūsu mārketinga materiālus. Ar neaktīvām personām saistīti dati tiek dzēsti, ievērojot SIA ICETEC grupas Datu aizsardzības un privātuma politiku, pat ja attiecīgā persona nav mūs informējusi par savu vēlmi dzēst savus personas datus.

Jebkurā laikā, uzklikšķinot uz sadaļas atteikties no ziņojumu saņemšanas, varat atcelt savu pierakstīšanos ziņojumu saņemšanai no mums.

5. Aizsardzība pret neautorizētu piekļuvi datiem

SIA ICETEC grupas ievāktie personas dati tiek glabāti drošā tīmeklī un ir pieejami tikai ierobežotam cilvēku skaitam, un šiem cilvēkiem ir personalizēta piekļuve Sistēmām. Šiem cilvēkiem ir pienākums nodrošināt personas datu konfidencialitāti. Ja tiek konstatēts personas datu aizsardzības pārkāpums, ievērojot SIA ICETEC grupas Datu aizsardzības un privātuma politiku, kā arī VDAR 33. pantu, SIA ICETEC grupai ir pienākums 72 stundu laikā par to ziņot attiecīgajai datu aizsardzības iestādei.

Mēs personas datus nepārdodam un nenododam trešajām pusēm.

6. Personas datu pārskatīšana

SIA ICETEC grupa uz indivīda jautājumiem par attiecīgā indivīda SIA ICETEC grupas ievāktajiem personas datiem sniedz atbildes saprātīgā laika periodā, ievērojot SIA ICETEC Datu aizsardzības un privātuma politikā noteikto. Indivīdam ir tiesības pārskatīt savus personas datus, labot nepareizus datus, kā arī pieprasīt datu dzēšanu no Sistēmām.

Visi SIA ICETEC grupas darbinieki ir informēti par SIA ICETEC Datu aizsardzības un privātuma politiku un apņēmušies to ievērot.

7. Google Analytics un sīkdatnes

Sīkdatnes ir faili, ko tīmekļa vietne vai pakalpojuma sniedzējs nosūta uz jūsu datora cieto disku, izmantojot jūsu pārlūkprogrammu (ja to atļaujat). Sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnes vai pakalpojuma sniedzēja sistēmām atpazīt jūsu pārlūkprogrammu, ievākt un atcerēties noteiktu informāciju. Mēs, piemēram, izmantojam sīkdatnes, lai iegūtu jūsu paradumu kopainu, kuras pamatā ir jūsu agrākās vai pašreizējās darbības tīmekļa vietnē. Tādējādi mēs spējam jums sniegt uzlabotus pakalpojumus. Mēs arī izmantojam sīkdatnes, lai apkopotu datus, piemēram, par tīmekļa vietnes apmeklējumu plūsmu un tīmekļa vietnē veiktajām darbībām, lai tādējādi varētu nākotnē piedāvāt labāku pieredzi un rīkus. Informācijas vākšanai mūsu vārdā mēs varam piesaistīt arī uzticamus trešo pušu piegādātājus. Dati Google Analytics rīkā tiek glabāti 50 mēnešus.

Jūs varat izvēlēties saņemt paziņojumu savā datorā ikreiz, kad tiek nosūtīta sīkdatne, vai arī bloķēt visu sīkdatņu saņemšanu. Šo darbību jūs varat veikt savas pārlūkprogrammas iestatījumos. Tā kā dažādas pārlūkprogrammas funkcionē nedaudz atšķirīgi, jums būtu jādodas uz sava pārlūka palīdzības sadaļu, lai noskaidrotu, kā pārvaldīt sīkdatnes jūsu konkrētajā pārlūkprogrammā.

Bloķējot sīkdatņu saņemšanu, dažas no funkcijām, kas palīdz padarīt jūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu efektīvāku, var darboties sliktāk.

Šī tīmekļa vietne izmanto Google Inc. (Google) sniegto tīmekļa analīzes pakalpojumu Google Analytics. Google Analytics izmanto sīkdatnes, tas ir, teksta datnes, kas izvietotas jūsu datorā, lai būtu iespējams analizēt to, kā apmeklētāji izmanto tīmekļa vietni. Informāciju (tostarp jūsu IP adresi), ko rada šīs sīkdatnes, jums apmeklējot tīmekļa vietni, Google var pārsūtīt uz serveriem un uzglabāt serveros, kas atrodas, piemēram, ASV. Google var izmantot šo informāciju, lai piekļūtu informācijai par jūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu, apkopotu ziņojumus par tīmekļa vietnē veiktajām darbībām tīmekļa vietnes īpašnieka vārdā un sniegtu citus pakalpojumus saistībā ar darbībām tīmekļa vietnē un interneta izmantošanu. Google var šo informāciju nosūtīt arī trešajām pusēm, ja to nosaka likumdošana, vai gadījumos, kad attiecīgās trešās puses apstrādā informāciju Google vārdā. Izvēloties noteiktus iestatījumus savā pārlūkprogrammā, jūs varat atteikties no sīkdatņu izmantošanas, bet lūdzam ņemt vērā, ka tādējādi pastāv iespējamība, ka jūs nevarēsiet pilnībā izmantot tīmekļa vietnes funkcijas. Izmantojot šo tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka Google apstrādā jūsu personas datus šajā dokumentā iepriekš norādītajos veidos un nolūkos.

8. Lietošanas noteikumi

SIA ICETEC grupa uztur šo tīmekļa vietni (turpmāk tekstā - Tīmekļa vietne) informācijas un saziņas nolūkiem.

Jūsu piekļuve Tīmekļa vietnei un tās izmantošana notiek saskaņā ar turpmāk norādītajiem lietošanas noteikumiem, kā arī attiecināmo likumdošanu. Ienākot Tīmekļa vietnē un to izmantojot, jūs attiecīgi bez ierobežojumiem vai atkāpēm piekrītat turpmāk norādītajiem lietošanas noteikumiem (turpmāk tekstā ‒ Noteikumi).

 1. Visi šajā Tīmekļa vietnē atrodamie materiāli tiek aizsargāti saskaņā ar autortiesību likumdošanu, ja vien nav noteikts citādi. Šajā Tīmekļa vietnē atrodamos materiālus drīkst izmantot tikai nolūkiem, kas norādīti šajos Noteikumos vai Tīmekļa vietnes tekstā.

 2. SIA ICETEC grupa atsakās no visas atbildības un nevar tikt saukta pie atbildības par jebkādiem radītajiem zaudējumiem vai vīrusiem, kas var inficēt jūsu datortehniku vai citu īpašumu un kas izriet no tā, ka esat piekļuvis šai vietnei vai to izmantojis, vai izmantojis materiālus, tostarp, bet ne tikai, datus, tekstus, attēlus, video vai audio, kas iegūti šajā Tīmekļa vietnē.

 3. SIA ICETEC grupa nesniedz nekādas garantijas par informāciju vai tās pareizību, un SIA ICETEC grupa īpaši atsakās no visas atbildības par jebkādām kļūdām vai nepilnībām saistībā ar šajā Tīmekļa vietnē atrodamo saturu. SIA ICETEC grupa, ne arī jebkura cita persona, kas iesaistīta Tīmekļa vietnes izveidē, attīstībā vai nodrošināšanā, nevar tikt saukta pie atbildības par jebkādiem tiešiem, nejaušiem, izrietošiem, netiešiem vai ar sodu saistītiem zaudējumiem, kas radušies, jo esat piekļuvis šai Tīmekļa vietnei vai to izmantojis, vai neesat spējis piekļūt vai izmantot šo Tīmekļa vietni.

 4. Šajā Tīmekļa vietnē norādītās produkta funkcijas un specifikācijas var tikt mainītas jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.

 5. Visa saziņa un visi materiāli, kas pa e-pastu vai citiem līdzekļiem ir nosūtīti uz šo Tīmekļa vietni, tostarp visi dati, jautājumi, komentāri, ieteikumi vai tamlīdzīgi materiāli, tiek uzskatīti par publiskiem materiāliem bez īpašumtiesību aizsardzības. Visu, ko nosūtāt vai publicējat, SIA ICETEC grupa var izmantot jebkādam nolūkam, tostarp, bet ne tikai, klientu attiecību pārvaldībai, mārketingam, pārdošanai un saziņai ar klientiem. Turklāt SIA ICETEC grupai ir tiesības brīvi, bez jebkādas kompensācijas sniegšanas jums izmantot jebkādas idejas, koncepcijas, kompetences vai paņēmienus, kas norādīti jebkādā jūsu Tīmekļa vietnei nosūtītā ziņojumā, neatkarīgi no minētās izmantošanas nolūka, tostarp, bet ne tikai, produktu izstrādei, ražošanai un mārketingam.

 6. Jebkuri Tīmekļa vietnē atrodamie materiāli ir vai nu SIA ICETEC grupas īpašums, vai materiāli, kas izmantoti, pamatojoties uz to īpašnieka piekrišanu. Jūs vai kāda persona, kuru esat pilnvarojis, nedrīkst šos materiālus izmantot, ja vien jums tas nav konkrēti atļauts šajos Noteikumos vai arī ja kaut kur citur šajā Tīmekļa vietnē nav sniegta konkrēta atļauja.

 7. Tīmekļa vietnē ir aprakstīti produkti un/vai pakalpojumi, kurus var iegādāties visā Eiropā, bet ir iespējams, ka tos nevar iegādāties jūsu valstī vai mītnes vietā. Šī iemesla dēļ lūdzam vispirms sazināties ar SIA ICETEC grupu un noskaidrot, vai konkrētais produkts/pakalpojums ir pieejams jūsu reģionā.

 8. SIA ICETEC grupa neatbild par to tīmekļa vietņu saturu, kuru saites ir atrodamas grupas Tīmekļa vietnē. Ja jūs, izmantojot saites, dodaties uz citām tīmekļa vietnēm, tā ir pilnībā jūsu atbildība. Pat ja mūsu Tīmekļa vietnē ir norādītas saites uz citām tīmekļa vietnēm, šīs saites ir norādītas tikai, lai jums atvieglotu informācijas meklēšanu, un nav interpretējamas kā attiecīgo tīmekļa vietņu īpašnieku/sponsoru vai šo vietņu satura apstiprināšana. SIA ICETEC grupa nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas par citās tīmekļa vietnēs atrodamo materiālu vai citas informācijas precizitāti, spēkā esamību, likumīgumu vai jebkuru citu aspektu.

 9. SIA ICETEC grupa, atjauninot publicēto dokumentu, var jebkurā laikā veikt izmaiņas šajos Noteikumos. Ikreiz, kad izmantojat mūsu Tīmekļa vietni, tiek uzskatīts, ka piekrītat un apņematies ievērot šobrīd spēkā esošos Noteikumus.

 

Šie Noteikumi ir pakļauti Somijas tiesību aktiem, un tie būtu attiecīgi jāinterpretē, izņemot nosacījumus par tiesību aktu kolīzijām.

Preču zīmes

Tīmekļa vietnē atrodamās preču zīmes (piemēram, ICETEC), logotipi un pakalpojumu zīmes (kopā - Preču zīmes) pieder SIA ICETEC grupai vai Tīmekļa vietnē tiek izmantotas saskaņā ar attiecīgā īpašnieka atļauju.

Sazinieties ar mums

Ja jums ir jautājumi par mūsu lietošanas noteikumiem vai mūsu privātuma politiku, laipni aicinām ar mums sazināties, izmantojot norādīto informāciju:

SIA ICETEC

Bukaišu iela 12b, Rīga, LV-1004

info@icetec.lv
+37127059777

bottom of page